Diensten | Doel | Professionaliteit | Waarden en Normen | Uitgangspunt | Expertise | Opdrachten | Procedure | Over ons | Contact        NL
 
   
Opdrachten (klik)
Herstructurering wetenschappelijke organisatie
Reorganisatie beursgenoteerde uitgever
Directeur Control vloerbedekkingsindustrie
Project manager implementatie
  Sarbanes Oxley (SOX)

Consultancy Energiemarkt
Verkoop klaar maken onderneming
Herstructurering van onderneming om
  verdere groei te faciliteren

Verzelfstandigen Ned. werkmaatschappij
Opzetten bedrijfsprocessen
Herstructurering en financiering
EfficiŽntie en effectiviteit in de Zorg
Project Manager Energy project
Directeur Business Unit Internationale Projecten bedrijf in tijdelijke energy voorziening

EfficiŽntie en effectiviteit in de Zorg
De organisatie betreft een grote aanbieder van wonen, diensten en (thuis)zorg. Sinds 1 januari 2010 heeft er bij deze zorgorganisatie een juridische en organisatorische fusie plaats gevonden, waarbij de kleinschalige aanpak centraal staat.
In het kader van de veranderingen in financiering door de centrale overheid, hangt de nieuwe financiŽle sturing van zorginstellingen in hoge mate samen met de bekostiging. De marktwerking middels ZZPís en DBCís moet de creativiteit bevorderen doordat gezocht moet worden naar nieuwe manieren om de zorg te organiseren. Bedrijfsprocessen moeten anders worden ingericht en verder geoptimaliseerd. (operational excellence).

Bij deze zorginstelling heeft AG Business Development de wetgeving gereviewed op twee componenten van subsidiŽring om de financiering van deze twee componenten verder te optimaliseren. Verder is naar de besteding van deze gelden gekeken om hier met voorstellen te komen om deze efficiŽnter en effectiever te besteden. Als laatste is naar de administratieve verslaglegging en management informatie gekeken en zijn suggesties gedaan om deze verder te professionaliseren. De bevindingen zijn gerapporteerd aan het management en geaccepteerd.
     
  Copyright 2009,   AG Business Development B.V.