Diensten | Doel | Professionaliteit | Waarden en Normen | Uitgangspunt | Expertise | Opdrachten | Procedure | Over ons | Contact        NL
 
   
Opdrachten (klik)
Herstructurering wetenschappelijke organisatie
Reorganisatie beursgenoteerde uitgever
Directeur Control vloerbedekkingsindustrie
Project manager implementatie
  Sarbanes Oxley (SOX)

Consultancy Energiemarkt
Verkoop klaar maken onderneming
Herstructurering van onderneming om
  verdere groei te faciliteren

Verzelfstandigen Ned. werkmaatschappij
Opzetten bedrijfsprocessen
Herstructurering en financiering
Efficiëntie en effectiviteit in de Zorg
Project Manager Energy project
Directeur Business Unit Internationale Projecten bedrijf in tijdelijke energy voorziening

Opzetten nieuwe bedrijfsprocessen
Na indiensttreding van de nieuwe directie is gewerkt aan een vernieuwde onderneming. Aanpak was te komen tot het oplossen van oude problemen en het opzetten van een nieuwe (bedrijf)svoering. De opdracht van AG Business Development was te helpen de oude problemen op te lossen en een aantal nieuwe zaken mee helpen opzetten. Als eerste is begonnen om de punten van de Management Letter van de externe accountant op te lossen. Daarnaast is het management informatie ter hand genomen en eveneens het belangrijkste proces opnieuw gedefinieerd en gestructureerd. Een nieuw kostprijsmodel is opgezet en ingevoerd en een analyse is gemaakt van de voor en tegens van het zelf ontwikkelde ERP systeem. Verder is een investeringsmodel gemaakt om snel ‘make or buy’ beslissingen te kunnen nemen.
     
  Copyright 2009,   AG Business Development B.V.