Diensten | Doel | Professionaliteit | Waarden en Normen | Uitgangspunt | Expertise | Opdrachten | Procedure | Over ons | Contact        NL
 
   
Opdrachten (klik)
Herstructurering wetenschappelijke organisatie
Reorganisatie beursgenoteerde uitgever
Directeur Control vloerbedekkingsindustrie
Project manager implementatie
  Sarbanes Oxley (SOX)

Consultancy Energiemarkt
Verkoop klaar maken onderneming
Herstructurering van onderneming om
  verdere groei te faciliteren

Verzelfstandigen Ned. werkmaatschappij
Opzetten bedrijfsprocessen
Herstructurering en financiering
Efficiëntie en effectiviteit in de Zorg
Project Manager Energy project
Directeur Business Unit Internationale Projecten bedrijf in tijdelijke energy voorziening

Verzelfstandiging van activiteiten uit Nederlandse werkmaatschappij
Activiteiten zijn verzelfstandigd uit de Nederlandse werkmaatschappij. De opdracht was voor AG Business Development de activiteiten uit de Nederlandse werkmaatschappij te ontvlechten en over te hevelen naar de nieuwe onderneming. Deze overheveling moest worden gedaan ‘at arms length’. Het opzetten van een strategy voor de onderneming en een meerjarenplan was de eerste opdracht. Daarna is gewerkt aan het opzetten van de bedrijfsadministratie, kostprijzen, de management informatie en de fiscaliteit rondom transfer pricing. Verder is gekeken naar het aanschaffen van een nieuw ERP pakket om de bedrijfsvoering optimaal te kunnen ondersteunen. Als slotstuk is gewerkt aan de processen en procedures voor de nieuwe onderneming.
     
  Copyright 2009,   AG Business Development B.V.