Diensten | Doel | Professionaliteit | Waarden en Normen | Uitgangspunt | Expertise | Opdrachten | Procedure | Over ons | Contact        NL
 
   

Expertise
AG Business Development garandeert de opdrachtgever dat de opdracht wordt verricht op grond van specifieke deskundigheid. Deze deskundigheid is vergaard via enerzijds opleidingen, cursussen en trainingen en anderzijds door ervaringen die zijn opgedaan in de verschillende opdrachten.
Naast deze functioneel gerichte expertise beschikt AG Business Development
ook over de competenties met betrekking tot communicatieve vaardigheden en het snel kunnen assimileren in de cultuur van de opdrachtgever. AG Business Development stelt hieraan hoge eisen om de opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te zijn.
     
  Copyright 2009,   AG Business Development B.V.