Diensten | Doel | Professionaliteit | Waarden en Normen | Uitgangspunt | Expertise | Opdrachten | Procedure | Over ons | Contact        NL
 
   
Opdrachten (klik)
Herstructurering wetenschappelijke organisatie
Reorganisatie beursgenoteerde uitgever
Directeur Control vloerbedekkingsindustrie
Project manager implementatie
  Sarbanes Oxley (SOX)

Consultancy Energiemarkt
Verkoop klaar maken onderneming
Herstructurering van onderneming om
  verdere groei te faciliteren

Verzelfstandigen Ned. werkmaatschappij
Opzetten bedrijfsprocessen
Herstructurering en financiering
EfficiŽntie en effectiviteit in de Zorg
Project Manager Energy project
Directeur Business Unit Internationale Projecten bedrijf in tijdelijke energy voorziening

Herstructurering organisatie en aantrekken nieuwe financiering
De onderneming ontwikkelt duurzame oplossingen voor energie en watervoorziening. AG Business Development is gevraagd om de organisatie klaar te maken voor de volgende groei fase. Als eerste is een review gedaan van de organisatie om de status te identificeren. Daarna is een plan van aanpak gemaakt om de organisatie te veranderen. Als eerste is een nieuwe organisatiestructuur gemaakt. Het zittend management is vervangen en gezocht is naar nieuwe financiering voor de nieuwe en bestaande activiteiten. De nieuwe activiteiten waren het doorontwikkelen van een zonnecel en een nieuwe technologie om zeewater tot drinkwater te ontzilten. De bestaande activiteit was het produceren en vermarkten van verwarmingspanelen op biogenetisch licht.
     
  Copyright 2009,   AG Business Development B.V.