Diensten | Doel | Professionaliteit | Waarden en Normen | Uitgangspunt | Expertise | Opdrachten | Procedure | Over ons | Contact        NL
 
   

Uitgangspunt
AG Business Development heeft als uitgangspunt dat implementaties, veranderingen en oplossingen structureel ingepast worden in de bedrijfsvoering: doelmatigheid, efficiency en toetsbaarheid vormen hierbij de sleutelbegrippen. Wij zorgen ervoor dat veranderingen in organisaties blijvend zijn en routinematig in processen worden opgenomen. Dat wat wij als project starten moet door de organisatie ge´ntegreerd worden overgenomen, zodanig dat onze inzet zich op natuurlijke wijze reduceert. Als dit is bereikt, is onze opdracht ten einde en zijn de doelstellingen gerealiseerd.
     
  Copyright 2009,   AG Business Development B.V.