Diensten | Doel | Professionaliteit | Waarden en Normen | Uitgangspunt | Expertise | Opdrachten | Procedure | Over ons | Contact        NL
 
   
Opdrachten (klik)
Herstructurering wetenschappelijke organisatie
Reorganisatie beursgenoteerde uitgever
Directeur Control vloerbedekkingsindustrie
Project manager implementatie
  Sarbanes Oxley (SOX)

Consultancy Energiemarkt
Verkoop klaar maken onderneming
Herstructurering van onderneming om
  verdere groei te faciliteren

Verzelfstandigen Ned. werkmaatschappij
Opzetten bedrijfsprocessen
Herstructurering en financiering
Efficiëntie en effectiviteit in de Zorg
Project Manager Energy project
Directeur Business Unit Internationale Projecten bedrijf in tijdelijke energy voorziening

Directeur Control in de vloerbedekkingindustrie
De organisatie is één van de toonaangevende merken in de tapijtwereld. De organisatie is geherstructureerd van een Business Unit model naar een functioneel aangestuurde onderneming. De interim manager heeft de overgang zo snel en geruisloos mogelijk helpen in te voeren. Naast de personele kant van deze verandering is nadrukkelijk aandacht besteed aan de omvorming van de informatiestromen.
     
  Copyright 2009,   AG Business Development B.V.