Diensten | Doel | Professionaliteit | Waarden en Normen | Uitgangspunt | Expertise | Opdrachten | Procedure | Over ons | Contact        NL
 
   
Opdrachten (klik)
Herstructurering wetenschappelijke organisatie
Reorganisatie beursgenoteerde uitgever
Directeur Control vloerbedekkingsindustrie
Project manager implementatie
  Sarbanes Oxley (SOX)

Consultancy Energiemarkt
Verkoop klaar maken onderneming
Herstructurering van onderneming om
  verdere groei te faciliteren

Verzelfstandigen Ned. werkmaatschappij
Opzetten bedrijfsprocessen
Herstructurering en financiering
EfficiŽntie en effectiviteit in de Zorg
Project Manager Energy project
Directeur Business Unit Internationale Projecten bedrijf in tijdelijke energy voorziening

Verkoop klaar maken van onderneming
De onderneming is een dochtermaatschappij van een beurgenoteerde uitgeverij. Vanwege een herdefinitie van de strategy, is besloten deze werkmaatschappij te verkopen. De opdracht van AG Business Development was om de onderneming verkoop klaar te maken en daarna te verkopen. Als eerste is een review gedaan van de status van de onderneming. Hierna is een plan van aanpak gemaakt om de onderneming op te schonen en verkoop klaar te maken. Begonnen is met het wegwerken van de achterstanden in de werkzaamheden. Daarna zijn de probleemdossiers opgepakt en opgelost. Problemen waren debiteuren, voorraden en de algehele fiscaliteit. Al deze zaken zijn opgelost en daarna is de management informatie opgepakt en de processen en procedures opnieuw opgezet en beschreven. Na deze werkzaamheden is onderneming binnen 1 maand verkocht.
     
  Copyright 2009,   AG Business Development B.V.