Diensten | Doel | Professionaliteit | Waarden en Normen | Uitgangspunt | Expertise | Opdrachten | Procedure | Over ons | Contact        NL
 
   
Opdrachten (klik)
Herstructurering wetenschappelijke organisatie
Reorganisatie beursgenoteerde uitgever
Directeur Control vloerbedekkingsindustrie
Project manager implementatie
  Sarbanes Oxley (SOX)

Consultancy Energiemarkt
Verkoop klaar maken onderneming
Herstructurering van onderneming om
  verdere groei te faciliteren

Verzelfstandigen Ned. werkmaatschappij
Opzetten bedrijfsprocessen
Herstructurering en financiering
EfficiŽntie en effectiviteit in de Zorg
Project Manager Energy project
Directeur Business Unit Internationale Projecten bedrijf in tijdelijke energy voorziening

Consultancy Energiemarkt
AG Business Development is gevraagd om als managementconsultant de opzet van de managementinformatie van het 'Infrabedrijf' van een energiebedrijf te beoordelen. Dit in het licht van de liberalisering van de energiemarkt medio 2004. En met de veranderende doelstelling om winst te maken. Uit interviews en bestudering van documenten is een advies geformuleerd. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe opzet van managementinformatie die gericht is op de externe veranderingen en vereisten. Bovendien voorziet de informatie nu in vertaling naar interne sturingselementen en prestatie-indicatoren die, deels, afgeleid zijn van externe benchmarks.
     
  Copyright 2009,   AG Business Development B.V.