Diensten | Doel | Professionaliteit | Waarden en Normen | Uitgangspunt | Expertise | Opdrachten | Procedure | Over ons | Contact        NL
 
   
Opdrachten (klik)
Herstructurering wetenschappelijke organisatie
Reorganisatie beursgenoteerde uitgever
Directeur Control vloerbedekkingsindustrie
Project manager implementatie
  Sarbanes Oxley (SOX)

Consultancy Energiemarkt
Verkoop klaar maken onderneming
Herstructurering van onderneming om
  verdere groei te faciliteren

Verzelfstandigen Ned. werkmaatschappij
Opzetten bedrijfsprocessen
Herstructurering en financiering
EfficiŽntie en effectiviteit in de Zorg
Project Manager Energy project
Directeur Business Unit Internationale Projecten bedrijf in tijdelijke energy voorziening

Eindverantwoordelijk Financieel Directeur KNAW
De Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW), een not for profit organisatie in de fundamentele wetenschappen, zoekt een nieuw financieel directeur die de organisatie kan herstructureren en klaarstomen voor het nieuwe millennium. De centrale overheid heeft minder geld over voor de fundamentele wetenschappen. De organisatie moet een additionele geldstroom creŽren en deze snel tot een juiste omvang brengen. Na een oriŽntatiefase is de hele organisatie geherstructureerd. De financiŽle organisatie is geschoeid op de leest van een moderne financiŽle functie. Hierbij is de administratie gecentraliseerd en zijn nieuwe functies als Treasury, Operational Audit en Advies in het leven geroepen. Verder is een gescheiden systeembeheer opgezet om de risicoís, die verbonden zijn aan de afhankelijkheid van het systeem, te minimaliseren. Als laatste is een control-organisatie opgezet. Dit heeft een wisseling van functionarissen met zich meegebracht, evenals een maatwerk scholingstraject. Vanwege kostenoverwegingen zijn deze cursussen deels door interne mensen zelf ontwikkeld en gegeven.
     
  Copyright 2009,   AG Business Development B.V.