Diensten | Doel | Professionaliteit | Waarden en Normen | Uitgangspunt | Expertise | Opdrachten | Procedure | Over ons | Contact        NL
 
   
Procedure
Introductie
Analyse
Opdrachtformulering
Aanpak
Rapportage
Evaluatie gesprek


Tussentijdse rapportage
Wij schrijven wekelijks een beknopt verslag over de uitgevoerde werkzaamheden en geven een vooruitblik voor de komende week. Afhankelijk van de afspraken is het mogelijk om op maand-, of kwartaalbasis de voortgang van de werkzaamheden te evalueren.

Slot rapportage
Als de gewenste resultaten zijn bereikt, verzamelen en ordenen wij alle vergaarde informatie. Deze informatie dragen wij over aan de verantwoordelijke mensen bij onze opdrachtgever. Vervolgens bieden wij ons bondig en inzichtelijk slotrapport aan. Hierin is het hele projecttraject samengevat met uitkomsten, conclusies en aanbevelingen.
     
  Copyright 2009,   AG Business Development B.V.