Diensten | Doel | Professionaliteit | Waarden en Normen | Uitgangspunt | Expertise | Opdrachten | Procedure | Over ons | Contact        NL
 
   
Procedure
Introductie
Analyse
Opdrachtformulering
Aanpak
Rapportage
Evaluatie gesprek


Opdrachtformulering
De opdracht wordt geformuleerd. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat nagestreefde doelen meetbaar worden gemaakt. Verder vallen hieronder vanzelfsprekend ook de overige contractuele voorwaarden.
     
  Copyright 2009,   AG Business Development B.V.