Diensten | Doel | Professionaliteit | Waarden en Normen | Uitgangspunt | Expertise | Opdrachten | Procedure | Over ons | Contact        NL
 
   
Procedure
Introductie
Analyse
Opdrachtformulering
Aanpak
Rapportage
Evaluatie gesprek


Aanpak
AG Business Development gebruikt een aantal weken om zich een helder beeld te vormen over de huidige situatie in relatie tot de overeengekomen, gewenste resultaten. Na dit onderzoek en de inwerkperiode schrijven wij een plan van aanpak om de doelstellingen te realiseren. Dit wordt uitvoerig besproken, voordat het werk begint.
     
  Copyright 2009,   AG Business Development B.V.